Strona główna ] W górę ] Głos wolny ... ]

 

 

12 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 

 

Można nasze działania wspierać darowizną na cele statutowe fundacji:

Nr konta bankowego: PL 81 1540 1014 2079 2703 7661 0001

EBOSPLPW

 

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego     

 "QUOMODO"

herb Wieniawa

  SZTUKA RZĄDZENIA

 

 

Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!                   

 

Stanisław Leszczyński Król Polski (1677-1766)  

Qui Lescynsciorum genus ignorat Poloniae ignorat!

 

 

TV QUOMODO  kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

TV ZJAZD KATOLICKI kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

TV SEJM WALNY kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

TV SEJMIKI ZIEMSKIE kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

TV HUSARIA KATOLICKA kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

 

 

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Nasze ratingi   NASZE BIULETYNY BLOG ARCHIWALIA

 

Głos wolny ...

Nasze biuletyny WIENIAWA QUOMODO

 

 

 

 

 

 

 TWÓRCZOŚĆ

Więcej o książce  listopad 2011 - nasz e-book "Rozmowa Europejczyka z wyspiarzem z królestwa Dumocala - więcej

Egzorbitancyje czyli równowaga władz.   marzec 2011 - Egzorbitancyje czyli równowaga władz.

Stanisław Leszczyński - "Lud i możni"

Tematyka gospodarcza
bullet"O rolnictwie albo o magazynach obfitości"
bullet"O handlu i zbytku będącym jego skutkiem"
bullet"O oszczędności w finansach"

 

Tematyka filozoficzna
bullet"Odpowiedź na rozprawę Jana Jakuba Russeau nagrodzoną przez Akademię w Dijon"
bullet"Prawdziwy filozof"
bullet"O prawdzie"
bullet"Dzieło dobroczynnego filozofa" - zbiór pism

 

Tematyka polityczna
bullet"Głos wolny wolność ubezpieczający"
bullet"Nowa ustawa życia"
bullet "Lud i możni"
bullet"O prawdziwej polityce"
bullet "O SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO O PRAWACH CYWILNYCH I MORALNYCH"
bulletRozmowa Europejczyka z wyspiarzem z królestwa Dumocala.

 

Inne ważne prace
bullet"Plan wychowania książąt"
bullet"Memoriał o wprowadzeniu pokoju powszechnego"
bulletRady Stanisława króla dane Marii córce, królowej francuskiej w czasie jej zamęścia 

Prace malarskie Leszczyńskiego

 

Portrety
bullet"Portret Karola XII"
bullet"Portret kapucyna Agalangelego"
bullet"Maria Leszczyńska jako westalka"
bullet"Portret Antoniego Osolińskiego"

 

Obrazy religijne
bullet"Madonna z Dzieciątkiem"
bullet"Zdjęcie z Krzyża"
bullet"Wizerunek Chrystusa"

 

Inna tematyka
bullet"Widok fortecy w Waksholmie"
bullet"Śmierć Lukrecji"
bullet"Demokryt i Heraklit"

 

 

 

Strona główna ] W górę ] Głos wolny ... ]

Copyright © 2006-2018  QUOMODO  FOUNDATION    

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Szkolimy Nasze ratingi

   Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!

Dwunasty rok naszej działalności