Strona główna ] W górę ]

 

 

12 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 

 

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego     

 "QUOMODO"

herb Wieniawa

  SZTUKA RZĄDZENIA

 

 

www.sejmwalny.org.pl

 

 

www.królpolski.org.pl

 

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

 

Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!                   

 

Stanisław Leszczyński Król Polski (1677-1766)  

Qui Lescynsciorum genus ignorat Poloniae ignorat!

 

 

Można nasze działania wspierać darowizną na cele statutowe fundacji:

Nr konta bankowego: PL 81 1540 1014 2079 2703 7661 0001

EBOSPLPW

 

 

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Nasze ratingi   NASZE BIULETYNY BLOG ARCHIWALIA

 

Nasze biuletyny WIENIAWA QUOMODO

 

 

 

 

 

"SERMONIS"

WIELKIE  MOWY

Stoimy na opoczystym kraju naszego - Homilia Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego

S.Leszczyński - Mowa przesłana do Akademii w Nancy    O mowach sądowych - Hr. Kostka Potocki   Mowa Rafała V Leszczyńskiego na Sejmie roku 1562 w Piotrkowie do Króla Zygmunta Augusta.    Mowa Jana Pawła II w Nancy do Polaków w 1988 roku  

Mowa Jana Zamoyskiego do Henryka Walezjusza.   Mowa Józefa Kramera na immatrykulację roku akedemickiego w UJ   Symbolika góry w życiu człowieka - chrześcijanina   Mowa pogrzebowa po śmierci Stanisława Leszczyńskiego - Króla Polski miana w 1766 roku   Mowa abdykacyjna Stanisława I Leszczyńskiego miana w Królewcu w 1736 roku

 

Strona główna ] W górę ]

Copyright © 2006-2018  QUOMODO  FOUNDATION    

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Szkolimy Nasze ratingi

   Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!

Dwunasty rok naszej działalności