Strona główna ]

 

 

12 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 

 

Można nasze działania wspierać darowizną na cele statutowe fundacji:

Nr konta bankowego: PL 81 1540 1014 2079 2703 7661 0001

EBOSPLPW

 

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego     

 "QUOMODO"

herb Wieniawa

  SZTUKA RZĄDZENIA

 

 

Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!                   

 

Stanisław Leszczyński Król Polski (1677-1766)  

Qui Lescynsciorum genus ignorat Poloniae ignorat!

 

 

TV QUOMODO  kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

TV ZJAZD KATOLICKI kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

TV SEJM WALNY kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

TV SEJMIKI ZIEMSKIE kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

TV HUSARIA KATOLICKA kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

 

 

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Nasze ratingi   NASZE BIULETYNY BLOG ARCHIWALIA

 

Nasze biuletyny WIENIAWA QUOMODO

 

 

 

 

 

 

PRZYSŁOWIA

zobacz również

Jako się kto wychował, tak się będzie sprawował

Cnotliwego nie ród, ale wychowanie dobre czyni

Cnota szlachcicem czyni

Kogo cnota rządzi nigdy nie zabłądzi

Kto się rządzi cnotą ten nie jest sierotą

Nauka bez cnoty jako miecz u szalonego: i sobie i ludziom szkodzi - J.Kochanowski

Nie zabłądzi kogo cnota rządzi

Nie zacność cnotę, ale cnota zacność daje

Rządź się rozumnie, sprawuj się poczciwie, a w każdym stanie możesz żyć szczęśliwie.

Rzecz niesłusznie wydarta idzie da czarta

Rzecz oczywista dowodu nie potrzebuje

Rzecz podła sów wspaniałych potrzebuje

Ważyć trzeba rzeczy, nie z pozoru sądzić

Kto się wda w prawo, wnet w nim jak w błocie ugrzęźnie

Na to jest prawo, żeby było lewo  (o wykętach prawnych)

Prawo nie pomoże kiedy lewo przemoże

W prawie tyle wybiegów ile dziur w przetaku

Nie wygrywa prawość, ale prawność.

Prawda nienawiść rodzi

Prawda, cnota i sprawiedliwość na jednym się gnieździe lęgnie

Prawdy strzeż jak oka

 

 

Strona główna ]

Copyright © 2006-2018  QUOMODO  FOUNDATION    

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Szkolimy Nasze ratingi

   Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!

Dwunasty rok naszej działalności