Strona główna ]

 

XVII LAT

DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI LESZCZYŃSKICH "QUOMODO"

 

 

Fundacja Leszczyńskich

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

    "QUOMODO"     

  SZTUKA RZĄDZENIA

  SZTUKA KRÓLOWANIA

SENAT KRÓLEWSKI

 

 

www.królpolski.org.pl

 

 

www.sejmwalny.org.pl

 

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

 

 

 

Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!                   

 

 

Stanisław Leszczyński Król Polski (1677-1766)        

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

    QUOMODO TV     

https://www.youtube.com/channel/UCOS-TCK3PTxYG8CNFhXotsw

 

Można nasze działania wspierać darowizną na cele statutowe fundacji:

Nr konta bankowego: PL 78 1020 1664 0000 3402 0584 0196

   NASZE KSIĄŻKI NASZE e-KSIĄŻKI NASZE BIULETYNY NASZ BLOG 

NASZE KSIĄŻKI

O naszej książce: "Dobra królowa Maria Leszczyńska"    Summariusz  Nasz pierwszy e-book pt: "Rozmowa Europejczyka z wyspiarzem z królestwa Dumocala" - więcej    Nasz najnowszy e-book - "Elekcya Króla chrześcijańskiego" - format PDF

Nasz Biuletyn "Memoria" - I Światowe Forum Ludobójstwa Słowian

     

Patronujemy

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy   Wspieramy 

NASZE BIULETYNY BLOG ARCHIWALIA

 

Nasze biuletyny WIENIAWA QUOMODO

 

 

 

 

 

 

CYTATY

Każdego kraju pomyślność spoczywa na wychowaniu publicznym, a kto chce jaki naród zgładzić, niech w nim zgasi oświecenia pochodnie - Stanisław Staszic

Kto nie ma szlachetnych wspomnień, nie może mieć szlachetnych nadziei - Zygmunt Krasiński

alteri vivas oportet, si vis tibi vivere - musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. Seneka.

ars est celare artem - sztuką jest ukrycie (wysiłków) sztuki. Owidiusz. 

audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja. Wergilusz, Eneida. 

charta non erubescit - papier się nie rumieni. 

cogito, ergo sum - myślę, więc jestem. Kartezjusz. 

consensus facit legem - zgoda tworzy prawo. 

consuetudo est altera natura - przyzwyczajenie jest drugą naturą. Cyceron. 

contra vim non valet ius - prawo jest bezsilne wobec przemocy. 

convenienter naturae vivere - żyć w zgodzie z naturą. Zenon z Kitionu. 

de gustibus non est disputandum - w sprawach gustów nie ma dyskusji. 

dictum sapienti sat - mądrej głowie dość dwie słowie. 

dimidium facti, qui coepit, habet - kto zaczął, już zrobił połowę. Horacy. 

divitiae non sunt bonum - bogactwo nie jest dobrem. Seneka za stoikami. 

docendo discimus - ucząc innych, sami się uczymy. Seneka. 

feci, quod potui, faciant meliora potentes - zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej. 

festina lente - spiesz się powoli. 

finis coronat opus - koniec wieńczy dzieło. U Owidiusza. 

gratis accepistis, gratis date - darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Jezus Chrystus do apostołów. 

gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem. Owidiusz. 

hodie mihi, cras tibi - dziś mnie, jutro tobie. 

hominis est errare, insipientis in errore perseverare - ludzką rzeczą jest błądzić, głupców trwać w błędzie. 

imperare sibi maximum est imperium - panować nad sobą to najwyższa władza. Seneka, Cyceron. 

impossibilium nulla obligatio est - nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych. 

invidia gloriae assiduus est - zawiść jest stałym towarzyszem sławy. 

invitum qui servat, idem facit occidenti - kto ocala kogoś wbrew jego woli, to tak jakby go zabijał. Horacy. 

ipsa sua melior fama - lepszy od swojej reputacji. 

littera scripta manet - słowo zapisane pozostaje. 

medicus curat, natura sanat - lekarz leczy, natura uzdrawia. 

mutato nomine de te fabula narratur - o tobie ta bajka mówi, choć pod zmienionym imieniem. Horacy. 

nemo est casu bonus - nikt nie jest dobry przez przypadek. Seneka. 

nemo regere potest nisi qui et regi - tylko ten umie rządzić, kto umie być posłusznym władzy. Seneka, Solon. 

non nova, sed novae - nie nowa rzecz, ale w nowy sposób przedstawiona. 

periculum in mora - niebezpieczeństwo w zwłoce. 

pro publico bono - dla dobra ogółu. 

probitas laudatur et alget - uczciwość zbiera pochwały i umiera z zimna. Juwenalis. 

proprium ingenii humani est odisse, quem laeseris - właściwe jest naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się obraziło. Tacyt. 

quidquid agis, prudenter agas et respice finem - cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca. 

quot capita, tot sensus - ile głów, tyle opinii. 

respice finem - patrz końca. 

Roma locuta, causa finita - Rzym przemówił, sprawa skończona. 

signum temporis - znak czasu. 

sursum corda - w górę serca; nie traćcie ducha. Jeremiasz. 

tres faciunt collegium - trzech tworzy kolegium. 

ubi tu Caius, ibi ego Caia - gdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja. 

verba docent, exempla trahunt - słowa uczą, przykłady pociągają. 

Ucz się praw natury, a zostaniesz trzykroć wielkim mędrcem wszelkiej wiedzy.

Quam parva sapientia mundus regitur - Z jak niewielką mądrością można rządzić światem

Quam parva gratitudine mundus regitur - Z jak niewielką wdzięcznością można rządzić światem

Repetitio est mater studiorum - Powtarzanie jest matką nauczania

Człowiekowi musi starczyć to, że zna Boga

Trzeba szanować głupców, bo jest ich więcej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna ]

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Szkolimy Nasze ratingi

  

 

XVII LAT działalności "Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

A.D.MMVI - A.D.MMXXIII

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

Poznań

KRS 0000260424

 

Copyright © 12 lipca 2006-2023