Strona główna ] W górę ]

 

XVII LAT

DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI LESZCZYŃSKICH "QUOMODO"

 

 

Fundacja Leszczyńskich

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

    "QUOMODO"     

  SZTUKA RZĄDZENIA

  SZTUKA KRÓLOWANIA

SENAT KRÓLEWSKI

 

 

www.królpolski.org.pl

 

 

www.sejmwalny.org.pl

 

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

 

 

 

Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!                   

 

 

Stanisław Leszczyński Król Polski (1677-1766)        

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

    QUOMODO TV     

https://www.youtube.com/channel/UCOS-TCK3PTxYG8CNFhXotsw

 

Można nasze działania wspierać darowizną na cele statutowe fundacji:

Nr konta bankowego: PL 78 1020 1664 0000 3402 0584 0196

   NASZE KSIĄŻKI NASZE e-KSIĄŻKI NASZE BIULETYNY NASZ BLOG 

NASZE KSIĄŻKI

O naszej książce: "Dobra królowa Maria Leszczyńska"    Summariusz  Nasz pierwszy e-book pt: "Rozmowa Europejczyka z wyspiarzem z królestwa Dumocala" - więcej    Nasz najnowszy e-book - "Elekcya Króla chrześcijańskiego" - format PDF

Nasz Biuletyn "Memoria" - I Światowe Forum Ludobójstwa Słowian

     

Patronujemy

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy   Wspieramy 

NASZE BIULETYNY BLOG ARCHIWALIA

 

Nasze biuletyny WIENIAWA QUOMODO

 

 

 

 

 

 

LOBBUJEMY

bullet2022.11.18 - Sumariusz XVII (LXI) RADY KRÓLEWSKIEJ - Płowce - 28 października A.D.2023 -

Celem fundacji "QUOMODO" jest lobbowanie poprzez petycje i listy otwarte na rzecz::

bulletdziałań wspierających praworządność; czytaj
bulletupowszechniania wiedzy nt. Konstytucji;
bulletstosowania preambuł w Ustawach;
bulletkonstytucji o symbolach narodowych, ceremoniach; czytaj
bulletkonstytucji o pamięci narodowej i historycznej;
bulletkonstytucji gospodarczej;
bulletkonstytucji edukacyjnej;
bulletkonstytucji ochrony zdrowia;
bulletkonstytucji prawnej;
bulletkonstytucji podatkowej;
bulletkonstytucji monetarnej;
bulletkonstytucji awansu społecznego, obowiązków, honorów i zaszczytów;
bulletkonstytucji szlachectwa;
bulletnaturalnych podatków dochodowych i obrotowych;
bulletustawy o stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny - powołanie KORONERA jako zawodu zaufania publicznego;
bulletustaw dotyczących jakości zarządzania i administrowania;
bulletustawy o licencjonowanym zarządcy gospodarczym (powiernictwie gospodarczym);
bulletustawy o doradztwie gospodarczym i doradcach gospodarczych jako zawodu zaufania publicznego;
bulletustaw wspierających samorządność, wolność obywatelską i gospodarczą;
bulletustaw wspierających wolność i niezależność mediów;
bulletustaw wspierających przedsiębiorczość, szczególnie start-up;
bulletsystemu kreowania nowych przedsiębiorstw i przedsiębiorców;
bulletsystemu wspierania i ochrony przedsiębiorstw, organizacji i instytucji znajdujących się w kryzysie;
bulletustaw wspierających polską przedsiębiorczość i innowacyjność;
bulletsystemu wspierającego profesjonalny dobór kadr zarządczych i administracyjnych;
bulletczwórpodziału władzy i społecznej kontroli nad sądownictwem i pozostałymi władzami czytaj
bulletnowelizacji ustawy dot. postępowania naprawczego przedsiębiorstwa, ochrona przed wierzycielami w celu sanacji przedsiębiorstwa;
bulletnowelizacji ustawy o zatrudnieniu - aktywniejsze wykorzystanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w czasie przejściowych trudności pracodawcy;
bulletsystemu wspierającego aktywność zawodową młodych pracowników, umowy formujące wspierane przez Państwo;
bulletsystemu wyrównywania szans na etapie edukacji i zatrudniania;
bulletpraktycznego kształcenia dzieci i młodzieży - propagowanie logiki i retoryki oraz praktycznych zajęć przygotowujących do pracy, w tym zasad gospodarowania i rachunkowości;
bulletwychowanie i kształcenia dzieci i młodzieży w świadomości historycznej i osiągnięć przodków - w poczuciu dumy narodowej;
bulletwychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży w aspekcie odkrywania kunsztów i talentów (predyspozycji) jakie uczeń wykazuje;
bulletwychowanie i kształcenie charakterów społecznych uczniów z naciskiem na moralność, etykę, honor, sumienność, odpowiedzialność, dotrzymywanie obietnic, rycerskość - SZKOŁY KADECKIE;
bulletpowstawania szkół charakterów, typu rycerskich, królewskich - SZKOŁY RYCERSKIE;
bulletnowelizacji ustawy kodeks spółek handlowych w części dotyczącej obowiązku wspólnika spółki kapitałowej w części dotyczącej praw i obowiązków wspólnika, przez dodanie zapisów o dbaniu i wspieraniu spółki w jej trudnych momentach oraz nie działanie wspólnika na szkodę własnej spółki;
bulletpropagowania rozwoju rzemiosła, wolnych zawodów szczególnie tych, nastawionych na najwyższą jakość wyrobu, czy usługi; 
bulletna rzecz lokalnych rzeczników praw obywatelskich (ombudsmanów) wybieranych w wyborach bezpośrednich dla ochrony praw obywatelskich obywateli danego miasta, powiatu, województwa utrzymywanych z budżetu państwa;
bulletna rzecz stworzenia niezależnych społecznych rzeczników (biegłych) w danej dziedzinie - wskazywanych przez organizacje cechowe, z głównym naciskiem na respektowanie przez nich zasad moralno-etycznych, wspierających sprawy arbitrażowe i sądowe (eliminacja statusu biegłych sądowych) - utrzymywanych z budżetu państwa ale z pominięciem struktur sądowych;

       listopad'2023

info@quomodo.org.pl

 

 

Strona główna ] W górę ]

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Szkolimy Nasze ratingi

  

 

XVII LAT działalności "Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

A.D.MMVI - A.D.MMXXIII

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

Poznań

KRS 0000260424

 

Copyright © 12 lipca 2006-2023